Databeskyttelsespolitik (opdateret d. 14/3-2024)

Databeskyttelsespolitik for Medictinedic ApS

Denne databeskyttelsespolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger på www.acupunctureshop.com (samt relevante tlds), og i forbindelse med køb og øvrige henvendelser på websiden eller anden henvendelse til virksomheden. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. MedicTinedic ApS, CVR-nr.: 28859945, (”medictinedic.com, medictinedic.dk ") er ansvarlig(e) for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål.

Den databeskyttelsesansvarlige hos MedicTinedic ApS kan kontaktes på jacob@acupunctureshop.com


 1. HVILKEN TYPE OPLYSNINGER INDSAMLER VI OG HVORFOR

  Nedenfor findes en oversigt over, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og formålet hermed. Vi har også beskrevet, hvad der efter vores mening udgør retsgrundlaget i de forskellige situationer:

  • Indgåelse eller opfyldelse af kontrakt: Ved køb af et af vores produkter registrerer vi dit navn, telefonnummer og email, hvilken type vare eller tjeneste du køber og hvornår samt eventuelle informationer om udlevering. Hvis varen skal sendes til dig, registrerer vi også leveringsadressen. Derudover vil vi også kunne behandle oplysninger om returneringer.

   Formålet med at registrere oplysningerne er at opfylde og administrere vores aftale med dig samt følge op på salget internt i organisationen. Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er aftalen med dig, jf General Data Protection Regulation eller GDPR art. 6, stk. 1, litra B (kontrakt). Derudover er en del af behandlingen baseret på vores legitime behov for at kunne administrere salget på en hensigtsmæssig måde, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra F (legitim interesse)), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

  • Administration af salget: Ved køb af produkter hos os bruger vi også dit navn eller telefonnummer som identifikation i forbindelse med afgivning af ordre. Behandlingen er baseret på vore legitime behov for at kunne administrere salget og virksomheden på en hensigtsmæssig måde, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra F (legitim interesse)), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

  • Reklamationer og reparationer: Hvis du reklamerer over en vare eller beder os om at foretage en reparation, har vi brug for kontaktoplysninger for at kunne registrere reklamationen og foretage reparationen med dertil hørende oplysninger om servicestatus, servicehistorik og eventuelle opgraderinger samt for at holde dig opdateret. Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i aftalen med dig, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra B (kontrakt)). Nogle producenter kræver også, at du skal identificeres, for at de vil godkende eller selv udføre reparationen. I disse tilfælde vil vi være databehandler for producenten. (se nærmere herom under punkt 2.

  • Kundeservice: Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvordan du kontakter os via telefon eller mail, skal vi vide, hvem du er, hvilket produkt du har købt og din adresse eller dit telefonnummer. Vi behandler de indhentede oplysninger om f.eks. navn, købshistorik og kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer), så vi kan hjælpe dig. Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, er grundlaget for vores behandling af oplysningerne aftalen med dig, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra B (kontrakt)) eller vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse på en hensigtsmæssig måde, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra F (legitim interesse)). Såfremt grundlaget for behandlingen er begrundet i sidstnævnte, har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan besvare dine spørgsmål bedst muligt, og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, når du kontakter os og beder om denne service.

   Etablering af kundeprofil: Vi vil kunne danne en normal kundeprofil baseret på købshistorik og tilgængelige oplysninger med henblik på udsendelse af nyhedsbreve, produktinformationer, skræddersyet markedsføring og købsanalyser. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger med henblik på udsendelse af nyhedsbreve, produktionsinformationer, skræddersyet markedsføring m.v., (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra F (legitim interesse)). og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig. Såfremt behandlingen dog kræver dit udtrykkelige samtykke, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra A (samtykke)), vil behandling af dine oplysninger ikke finde sted, medmindre du har samtykket hertil. Se nærmere nedenfor i under punkterne elektronisk markedsføring og markedsundersøgelser og kampagner.

   Administration af kundekonto: Vi har adgang til din kundekonto, så vi kan administrere dine kontaktoplysninger og eventuelle samtykker til at modtage vores nyhedsbreve, deltage i kampagner eller lignende, som du måtte have givet samtykke til. Da vi samtidig har pligt til at sikre, at dine oplysninger er korrekte, modtager vi også informationer fra tredjeparter med henblik på opdatering af de oplysninger om navn, adresse og telefonnummer, som du har afgivet. Vi har vurderet, at vi har en legitim interesse i at effektivisere kontakten til dig og administrere dine kontaktoplysninger via en kundekonto, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra F (legitim interesse)) og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig,særligt da dette også gør det muligt for dig at kontakte os på en nem måde og for selv at administrere dine kontaktoplysninger hos os.

  • Brugertilpassede online-oplysninger: Hos Medictinedic ApS ønsker vi at give vores kunder den bedst mulige markedsføring og relevante informationer. Hvis du er logget på din kundekonto, hvor du er identificeret med e- mailadresse, navn, adresse og købshistorik, bruger vi således oplysningerne fra kundekontoen til at skræddersy indhold til dig, som afspejler din købshistorik, og til at give dig relevante produktanbefalinger på tværs af de enheder, som du er logget på.

  • Ved direkte markedsføring pr. e-mail og sms m,v. vil du kun modtage disse hvis vi har fået dit samtykke, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra A (samtykke)).

  • Direkte markedsføring: Markedsføringskampagner. Oplysningerne, som vi indsamler om dig, kan være baseret på sandsynlighedsregning, såsom sandsynlig størrelse af din Virksomhed og din alder. Du vil kun modtage markedsføring baseret på denne profil. Du vil kun modtage direkte markedsføring, hvis du har samtykket hertil, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra A (samtykke)).

  • Elektronisk markedsføring: Vi bruger kun dine personoplysninger til at sende dig tilbud og informationer om vores produkter, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra A (samtykke)). I den forbindelse bruger vi bl.a. oplysninger om dine tidligere køb til at give dig tilbud, som vi tror vil interessere dig. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte kundeservice eller afmelde på www.acupunktureshop.com

  • Markedsundersøgelser og kampagner: Kun hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til at deltage i en undersøgelse, kampagne eller lignende på Websiden, opbevarer vi personoplysninger såsom navn, adresse og/eller telefonnummer, køn, fødselsdato, interesser mv. afhængig af, hvad der anmodes om i den enkelte kampagne eller undersøgelse. Grundlaget for behandlingen er dit samtykke, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra A (samtykke)).

  • Videreudvikling af tjenester og sikker drift: For at kunne videreudvikle vores tjenester og drive Websiden på god og forsvarlig vis, er vi bl.a. afhængige af at kunne anvende statistik om f.eks. trafik, køb og adfærd på Websiden. Vi kan også have behov for at afdække svindel og træffe foranstaltninger for at forhindre dette. I den forbindelse vil vi nogle gange også bruge personoplysninger til at teste vores systemer. Vi vil så vidt muligt anvende aggregerede data til disse formål. Vi har vurderet, at vi har en legitim interesse i at videreudvikle vore tjenester og sikre driften, (jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra F (legitim interesse)), og at den begrænsede behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i den forbindelse, vejer tungere end ulempen for dig som bruger. Informationsindsamling ved hjælp af cookies er nærmere beskrevet i kapitel 5 nedenfor.

 2. HVEM FÅR ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER?

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger kun til følgende modtagere:
  • Vores databehandlere, herunder it-leverandører.
  • Koncernforbundne selskaber som er www.acupunctureshop.com, www.meti.dk, www.dermaoxy.com, www.wendyco.dk
  • Samarbejdspartnere, fordi vi i nogle tilfælde formidler disses produkter og tjenester. Hvis du køber et produkt, der leveres af en af vores samarbejdspartnere, vil samarbejdspartneren være dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles for at opfylde købsaftalen. I forhold til vores samarbejdspartnere optræder vi som databehandler. Spørgsmål vedrørende samarbejdspartnernes behandling af personoplysninger bedes rettet til den pågældende samarbejdspartner. Dette vil fremgå af din ordrer.
  • Offentlige myndigheder, hvis GDPR art. 6, stk. 1, litra C er opfyldt.
  • En ekstern rådgiver, hvis formålet tilsiger det, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra F.

 3. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Såfremt Medictinedic gør brug af underleverandører uden for EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som der gælder inden for EU/EØS, f.eks. hvor EU-Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvor der er stillet fornødne garantier, eller hvor der anvendes EU's standardaftaler, eller en anden tilsvarende ordning. Som et klart udgangspunkt sker overførslerne efter EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller ved certificerede virksomheder i USA efter EU-U.S. Data Privacy Framework

 4. BRUG AF COOKIES MV.

  Vi gør brug af såkaldte cookies for at give vores brugere en bedre oplevelse på Websiden. En cookie er en tekstfil, der lagres i din browser, når du besøger eller bevæger dig rundt på en webside.

  Du kan vælge, at vi ikke må lægge sådanne cookies i din browser. De fleste browsere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er sat op til automatisk at acceptere cookies, men du kan selv ændre indstillingerne, så cookies ikke accepteres. Ulempen ved at deaktivere cookies i browseren er, at Websiden så ikke vil fungere optimalt. Det skyldes, at formålet med de fleste af vores cookies er at sikre funktionaliteten på Websiden, f.eks. så den husker, hvad du har lagt i indkøbskurven.

  Vi gør også brug af andre værktøjer end cookies til at hente oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, din bredbåndsudbyder, operativsystem, dato og tidspunkt for dit besøg på Websiden samt oplysninger om, hvordan du navigerer på siden.

  Vi bruger disse oplysninger til at analysere trends, så vi kan gøre Websiden mere brugervenlig.

  Se iøvrigt liste over vores cookies nederst.

 5. SLETNING

  Dine personoplysninger er knyttet til dine køb og vil normalt blive slettet, når der ikke længere er behov eller lovkrav herom. Dette betyder, at dine personoplysninger gemmes i op til 10 år grundet reklamationsretten, regnskabslovgivningen og det medicinske regulativ (MDR) som kræver sporbarhed i op til 10 år.

  Personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes hvis du trækker dit samtykke tilbage.

  I stedet for at slette personoplysningerne kan det i enkelte tilfælde være relevant at anonymisere disse. Ved anonymisering forstås sletning af alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fra det datasæt, der behandles.

 6. DINE RETTIGHEDER

  Her kan du se dine rettigheder, som du til enhver tid kan gøre gældende ved at kontakte os på oplysningerne nedenfor:

  • Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til at modtage henvendelser fra os med tilbud på varer og tjenester, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Vi har gjort det nemt for dig at takke nej til sådanne tilbud, hver gang du modtager en henvendelse fra os. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte kundeservice.

  • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
   • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
   • Ret til berigtigelse (rettelse)
   • Ret til sletning
   • Ret til begrænsning af behandling
   • Ret til indsigelse
   • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  • Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

   Du har i øvrigt ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 7. ÆNDRINGER

  Vi kan foretage ændringer af denne databeskyttelsespolitik, f.eks. som følge af ændringer i Websidens opbygning eller funktionalitet. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi herom på Websiden.

 8. GDPR

  Hos MedicTinedic ApS (herunder bl.a. www.acupunctureshop.com) har vi altid taget databeskyttelse alvorligt, og vi har opdateret vores interne processer for at opfylde kravene til EU's persondata-forordning (GDPR) fra d. 25/5-18.

FØLGENDE COOKIES ANVENDES PÅ HJEMMESIDEN

FUNKTIONALITET

HJEMMESIDE

vmcms - Slettes når browseren lukkes Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

basket-delivery - 6,5 time Sørger for at vise hvad du mangler for at kunne få gratis fragt

COOKIE-INDSTILLINGER

vm-gdpr - 1 måned Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

vm-gdpr-accept - 1 måned Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

WEBSHOP

Shop - 1 måned Gemmer indholdet af kurven.

STATISTIK

GOOGLE ANALYTICS

_ga - 2 år Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

_gid - Slettes når browseren lukkes Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

GOOGLE TAG MANAGER

_dc_gtm_UA-# - Slettes når browseren lukkes Bruges af Google Tag Manager til at kontrollere opstarten af Google Analytics-koden. # = ID fra Google Analytics.

MARKETING

YOUTUBE

PREF - 8 måneder. Denne cookie gemmer dine præferencer og andre oplysninger herunder foretrukket sprog, hvor mange søgeresultater du ønsker vist på siden, og om du ønsker at Googles SafeSearch-filter er aktiveret

VISITOR_INFO1_LIVE - 179 dage. En cookie, som YouTube opretter, der måler din hastighed, for at bestemme om du skal bruge den nye eller gamle afspiller

YSC - Session Denne cookie oprettes af YouTube-videoservicen på sider med indlejrede YouTube-videoer. Denne cookie bruges ved embed af youtube videoer. HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID: Disse cookies bliver sat via et indlejret YouTube video. De registrerer anonymt statistisk data på f.eks. hvor mange gange en video er set samt hvilke indstillinger der benyttes til fremvisning. Ingen sensitiv data gemmes medmindre du er logget ind på din Google konto. Er dette tilfældet, så forbindes dine valg med din konto – f.eks. hvis du har trykket ”syntes god om” på en video. Maks levetid 2 år.

TAWK.TO

Vi benytter chatprogrammet Tawk.to som indsamlet live statistik og information der bruges for bedre at kunne vejlede om aktuelle spørgsmål.