Pilotprojekt: Overgangsalder

Pilotprojekt: Overgangsalder

Pilottest på nattesved som følge af overgangsalder

Baggrund:
Nattesved er en hyppig bivirkning for kvinder i overgangsalderen. Den konventionelle behandling (med hormoner) bliver af mange kvinder betragtet som usikker i forhold til langtidsvirkningerne, og de fleste vælger derfor at forsøge sig med kosttilskud af forskellig art, eller simpelthen at stå ubehaget igennem.
Akupunktur med nåle har vist god effekt på nattesved, og formålet med denne test har derfor været at afdække om hjemmebehandling med Tao kunne være et tilbud til kvinder med nattesved.

Målgruppe:
Kvinder der lider af nattesved som følge af overgangsalder.

Rekruttering:
Kvinderne blev rekrutteret til forsøget via omtale i Ugebladet Søndag og på hjemmesiden sund-forskning.dk. Det var en forudsætning at kvinderne havde en mailadresse. Forsøget blev gennemført i januar-februar 2006.

Metode:
Kvinderne blev bedt om at notere antal af anfald af nattesved over en 14 dages periode uden behandling, og fortsætte med at notere i 14 dage med behandling. Til behandlingen fik kvinderne en skriftlig instruktion og en Tao tilsendt.
Punktvalget var Mave 41, Lever 2, Galdeblære 44 og Hjerte 8. Kvinderne skulle stimulere i begge sider en gang dagligt, som det passede ind i deres hverdag.
Anfaldene kunne noteres som kategori A: ”Et lettere anfald, hvor jeg kunne sove videre”, et kategori B: ”Et sværere anfald, hvor jeg måtte skifte sengetøj” eller et kategori X: ”Ingen af kategorierne passer”.
Endvidere blev kvinderne bedt om at notere om punkterne var lette/vanskelige/svære at finde, og om der var noget ubehag forbundet med behandlingen.

Sampling:
43 kvinder fik tilsendt instruktion og Tao, og 27 gennemførte testen. Det relativt store bortfald svækker datagrundlaget, men skyldes ikke utilfredshed med instruktion eller behandling. Langt de fleste kom bare ikke i gang, af mange forskellige årsager, eller blev syge/tog på ferie/fik travlt undervejs.


Resultater:

• 4 kvinder slap helt af med nattesveden

• 9 kvinder oplevede en tydelig bedring

• 3 oplevede en svag forbedring

• 9 oplevede ingen effekt

• 2 oplevede en forværring


Se også bilag 1: data.

Med hensyn til brugen af Tao angav 11 at ”det er let at finde punkterne”, 11 at ”det er lidt vanskeligt” og 3 at ”det er svært” at finde punkterne. (2 svarede ikke). Der er ingen sammenhæng mellem hvor let kvinderne har haft ved punktfinding og deres resultater.

Med hensyn til ubehag var der ingen der oplevede meget ubehag, 2 har angivet ”noget ubehag” og 23 har ikke haft noget ubehag af behandlingen. (2 svarede ikke).


Konklusion:

Halvdelen af kvinderne oplevede en tydelige forbedring eller blev helt fri af deres nattesved ved daglig behandling med Tao. De fleste kan finde ud af hvordan man bruger apparatet på baggrund af en skriftlig instruktion, og behandlingen opleves så godt som bivirkningsfri.