Lærebøger Auriculoterapi og medicin

Lærebøger Auriculoterapi og medicin

LÆREBOG I
AURICULOTERAPI OG AURICULOMEDICIN
Alain N. Coutté & Anni Zorn
.
Bogens indhold - Bestilling

Bøgerne henvender sig bredt, nogle læsere vil finde visse afsnit for svære, mens andre læsere vil finde afsnit, der er basale for dem. Vi har forsøgt at gøre teksten så alment forståelig som muligt ved at begrænse anvendelsen af fagudtryk. Elementært kendskab til anatomi, fysiologi, patologi forudsættes bekendt.

De to første bind handler om auriculoterapi, også kaldet øreakupunktur.
Sidste bind er en introduktion til auriculomedicin.

Bind 1 begynder med en generel indføring i ørets anatomi, udvikling og nerveforsyning.
Gradvist bliver det mere komplekst, når man beskriver refleksbanerne mellem øret og nervesystemet. Men herved kan den studerende få indsigt i, hvor seriøst det er at være auriculo-terapeut: Uden viden kan behandling blive mishandling. Terapiens grundprincipper beskrives.

Bind 2 er mere terapi orienteret.
Der bliver sat fokus på lateralitet, som er grundlæggende karakteristisk for mennesket.
Man gennemgår de terapeutiske forhindringer, som man møder i starten, samt hvordan man kan tackle dem. Den allerstørste forhindring er nok mad intolerance samt den kohorte af diverse symptomer, den inducerer. Men der bliver også set på holdnings anomalier, medikamentelle bivirkninger, 1. ribbens syndrom, tand fokus, m. m., samt behandlingsplancher for fedme, eksem, psoriasis, discus prolaps og tobaksafvænning.
Der afsluttes med nogle tanker om terapeutens rolle i forhold til klienten, samt hvorledes og hvordan en session kan foregå.

Bind 3 handler om den eksperimentelle forsknings historie, relationen mellem hud og lys
( Fotoperceptions-teori)1 , brugen af farvefiltre og laserstråler ved bestemte frekvenser samt behandling af lateralitetsfor-styrrelser og enkelte andre sygdomme. Man lærer at teste fødemidler og medicin med en ganske bestemt pulstagning (VAS*): Det er auriculomedicin.
Dette bind præsenterer endvidere andre manuelle, alternative behandlingsformer, som bliver introduceret af gæsteforfattere.

Der er en planche i A3 format i bind 1, beregnet til at folde ud.
Venstre-siderne er beregnet til personlige notater.
I ordlisten findes en del ord og deres definition. Det drejer sig fortrinsvis om anatomisk terminologi. Disse ord er som regel mærket med * ( eksempel: VAS* ).

Bind 1 - ISBN 87-987159-0-9
Bind 2 - ISBN 87-987159-1-71
Bind 3 - ISBN 87-987159-2-5

Alain N Coutté
Anni Zorn

TILMELD NYHEDSBREV