Indtrykspaladset af Nigel Ching

Mens jeg i min første artikel skrev, at Pericardium 5 jianshi sandsynligvis var et af mine yndlingspunkter, skal jeg denne gang skrive om ekstrapunktet yintang (EX-HN-3) eller på kinesisk "Indtrykspaladset ”. Dette punkt er uden tvivl, mange af mine patienters favoritpunkt. Det er i hvert fald et punkt, som jeg ofte bliver bedt om at bruge patienter, eller et punkt, som jeg forsigtigt bliver mindet om at jeg har glemt, efter at jeg har indsat deres nåle. Denne udeladelse af Yintang er som regel en bevidst beslutning fra min side og er ikke resultat af glemsomhed eller stress.

En Ø af Yin i et oprørsk hav af Yang

Ofte er punktet ikke direkte relevant for min behandlingsstrategi. Nogle patienter føler dog, at deres behandling er ikke komplet uden det.

De oplever, at punktet giver dem en følelse af ro og harmoni. De siger ofte, mens de peger på området mellem øjenbrynene, at den nål får deres stress til at smelte væk og bringer ro og at den får deres sind til at slappe helt af. Vi kan måske endda tilføje, at det skaber en ø af yin i det ellers oprørsk hav af yang, som er der deres sind.

 

"Faktisk synes jeg at der er interessant at så mange patienter er bevidst om, at det lige præcis er Yintang som punktet som giver den effekt".

Selv om jeg har indsat nåle i et halvt dusin andre punkter i samme session, ved patienten at det netop er Yintang, der skaber denne følelse af ro i dem. Dette siger måske noget om potensen af dette punkt, at patienter straks er klar over dens virkning.

Jeg kan huske en diskussion som jeg havde med en kollega for nogle år siden. Han synes at det på nogle måder var lidt snyd og den lette løsning, at hans kollega i klinikken så ofte brugte yintang. Han mente at det var derfor hendes klienter var så tilfredse med hendes behandlinger. Han følte, at det ikke var god kinesisk medicin, at det ikke er at benytte en differentieret diagnose. Han følte at bare ved at bruge yintang til at berolige shen, blev hendes klienter roligere og bedre tilpas, og det var derfor de kunne lide hendes behandlinger. Mens jeg kan føle hans argument, er jeg er også uenig.

"Ved at beroligende shen, skaber Yintang plads".

Det skaber et tomrum eller en tilstand af wuji (Daoistisk koncept af den alt omfattende intethed eller stilstand og harmoni), et tomrum hvor en forvandling og en ændring kan finde sted. Det er dette tomrum og stilhed som derved kan gøre behandlinger mere effektive. Dette er ikke kun en metafysisk diskussion baseret på en Daoistisk forudsætning af, at wuji er den ideelle forudsætning for forandring. Vores opgave som akupunktører er at facilitere en terapeutisk forandring. Det gør vi ved at regulere qi i meridiansystemet og i kroppen.

"Når shen er urolig og agiteret, vil bevægelsen af qi generelt være mere kaotisk. Alt andet lige, er det lettere at regulere strømmen i en flod på en rolig dag, end når der er hårdt blæst og skybrud".

Ligeledes ved at berolige et agiteret sind og Hjerte, bliver det efterfølgende nemmere at regulere qi i resten af kroppen og meridiansystemet. Dette synes jeg er især relevant, da de fleste af de patienter, jeg ser på klinikken, er mentalt overaktive og flere er decideret stresset. Det er ikke kun fordi at jeg behandler mange patienter, hvis shen bliver agiteret af Varme. Det er ligeså meget at de fleste mennesker i Vesteuropa er mentalt overstimuleret - de bliver konstant bombarderet med, og bombarderer sig selv med, information, tanker og mental stimulation. Det betyder at selvom min behandlingsprincip er ikke nødvendigvis at berolige shen - og endvidere det jeg som terapeuten og ikke patienten, der skal bestemme behandlingen - kan patientens anmodning om brugen af dette punkt meget vel forbedre effektiviteten af de punkter, som jeg har til hensigt at bruge i behandling, som en del af mit behandlingsstrategi.

Det betyder ikke at jeg bruger Yintang hver gang og i alle mine behandlinger, men det er et punkt, som jeg gør brug ofte.

Så hvorfor er yintang så effektivt et punkt?

I den kinesiske medicinske model er Yintang særligt interessant. Yintang er klassificeret som et ”ekstrapunkt”. Dette er noget, der altid har undret mig, da punktet er utvetydigt placeret på forløbet af Du mai. Punktets aktioner ligner også til forveksling indikationer for Du mai punkter på hovedet. Du mai har nemlig i det hele taget en væsentlig indflydelse på hjernens aktivitet og påvirkning af shen, men i bøgerne bliver Yintang især fremhævet som et punkt, til specifikt at berolige shen.

Hvis vi kaster vores net bredere end moderne TCM punktbøger, kan vi se, at i Daoistiske modeller af kroppen, er Yintang placeret i den øvre dantian, mens det i det indiske chakrasystem befinder sig midt i det sjette chakra eller det tredje øje, det chakra som relaterer det til åndelig indsigt og sindsro.
Fra et vestligt medicinsk anatomisk perspektiv er Yintang placeret ovenover den præfrontale cortex. Adam Tate, i bladet "The Lantern", skriver de, at dette område blev brugt tidligere i Vesten til åreladning ved behandling af "psykiske lidelser, vanvid, mani, sindssygdom og mareridt" [1].

 

Sammenhæng mellem funktionerne og dets shen beroligende egenskaber

Så selv om jeg er på vagt over for at blende uensartede medicinske modeller, kan vi se et sammenhæng mellem funktionerne i de forskellige medicinske modeller og dets shen beroligende egenskaber i kinesisk medicin. Udover de shen beroligende egenskaber som vi møder i moderne punktbøger, skriver de også om andre egenskaber som Yintang besidder. Yintang kan også bruges til at behandle frontal hovedpine, næseproblemer og berolige indre genereret Vind.

Selv om jeg har indsat nåle i et halvt dusin andre punkter i samme session, ved patienten at det netop er Yintang, der skaber denne følelse af ro i dem. Yintang kan utvivlsomt også bruges i kosmetisk akupunktur, men det er ikke noget, jeg har nogen praktisk eller teoretisk erfaring med.

Jeg bruger næsten altid en ”jævn” (dvs. hverken styrkende eller drænende) nåleteknik, når jeg bruger punktet at berolige shen. Ofte får jeg blot de qi og derefter lade nålen sidder i ca 20 minutter. Jeg vil dog nogen gange også bevidst styrke qi eller sprede qi væk fra området, når dette er relevante. Når jeg beroligerer shen, kombinerer jeg som regel Yintang med andre Shen beroligende punkter såsom øre-shenmen, Hjerte 7, Nyre 6, UB 62, Ren 15, osv., samt punkter for at behandle den underliggende patologi.

 

[1] Tate, A. "Ligheder med blodudslip i Vesten og Akupunktur i Østen" The Lantern vol 14- 1 side 34